Władze spółki

Prezes Zarządu

Arkadiusz gorczyński
Zgromadzenie wspólników

Wójt Gminy Pszczółki
Rada Nadzorcza

Przewodniczący - 
Marek Zimakowski
 
Z-ca przewodniczącego - Mariusz Liegmann
 
Sekretarz -
krzysztof kaczmarek