Jakość wody


Drodzy Mieszkańcy,

zgodnie z harmonogramem Powiatowej

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,

odbył się pobór próbek wody na terenie Gminy.

Jakość wody jest zgodna z normami dla spożycia przez ludzi.