Jakość wody


Drodzy Mieszkańcy,

zgodnie z harmonogramem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, dnia 18.11.2021r. odbył się pobór próbek wody w miejscowości Pszczółki, Żelisławki oraz Skowarcz. Jakość wody jest zgodna z normami dla spożycia przez ludzi.