Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych