Opłata za fakturę bez prowizji

 

Szanowni Państwo,
faktury za zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków można opłacić 
w Oddziale Banku Spółdzielczego w Pszczółkach przy ulicy Pomorskiej 18A

bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.