Regulamin korzystania z pojemników na odpady

Regulamin korzystania z pojemników na odpady przez mieszkańców Gminy Pszczółki. Zatwierdzony zarządzeniem

nr 21/2022 Prezesa Eco Probe Sp. z o.o. z dnia 23.09.2022r.