Z życia SpółkiSzanowni Państwo


W imieniu całej Spółki Eco Probe chcielibyśmy podziękować Państwu za miłe przyjęcie oraz zaufanie. 


Rozpoczęliśmy trzeci miesiąc działalności, czas więc na podsumowanie dotychczasowych działań.  


Postanowiliśmy również na bieżąco informować Państwa o pracach wykonywanych przez Spółkę, dlatego w każdy piątek w zakładce 

"z życia Spółki" będą pojawiały się nowe informacje. 

Zakres prac wykonanych przez Spółkę Eco Probe 

12.04. - 16.04.2021r. :

 
 
WYDZIAŁ DRÓG I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

​   Przeniesienie ławek i śmietnika przy placu zabaw - Różyny,

   naprawy i odświeżenie zabawek - Kleszczewko,

   montaż odbojników,

   odmalowanie elementów drewnianych zabawek,

   wymiana siedzisk i montaż zabezpieczeń na karuzeli,

   uzupełnieni śrub,

   zabezpieczenie bramek na boisku betonowym,

   zabezpieczenie linki - Ostrowite,

   wykonanie stref bezpiecznych - Ostrowite,

   naprawa hoteli dla owadów zapylających - Park Brzozowy,

   renowacja ławeczek - ciąg dalszy (Ostrowite i Kleszczewko),

   zbieranie "gabarytów" w całej Gminie.

Zakres prac wykonanych przez Spółkę Eco Probe 

06.04. - 09.04.2021r. :

 
 

 

Wydział dróg i utrzymania terenów zielonych

Likwidacja uszkodzonych zabawek - Ulkowy I;


uprzątnięcie z terenu placu zabaw zdemontowanych zabawek - Rębielcz;


uporządkowanie uszkodzonego ogrodzenia przy szkole - Żelisławki;


likwidacja niestabilnych zabawek - Żelisławki;


renowacja ławek - Kolnik;


wyznaczenie stref bezpiecznych przy zabawkach - Kleszczewko;


renowacja ławek - Różyny;


montaż zabezpieczenia bramki wejściowej na plac zabaw - Różyny;


wyznaczenie stref bezpiecznych przy zabawkach - Różyny, osiedle;


poprawa stabilności płyty przy wejściu na teren fitness - Różyny, osiedle;


Zakres prac wykonanych przez Spółkę Eco Probe 

29.03. - 02.04.2021r. :

 
 

 

Wydział dróg i utrzymania terenów zielonych

 

   Czyszczenie pomnika Jana Pawła II
   Naprawa drogi w Kolniku
   Prace porządkowe na placu zabaw w Kolniku -                czyszczenie zabawek oraz przycinanie drzewek.
 
wydział wodno - kanalizacyjny

Usunięcie zatoru kanalizacji – Pszczółki ul. Tczewska;


odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki;


usunięcie zatoru kanalizacji – Różyny ul. Akacjowa;


usunięcie awarii zasilania na SUW Żelisławki;


czyszczenie mechaniczne WUKO przepompowni ścieków w Różynach ul. Gdańska oraz przepompowni w Pszczółkach 

ul. Przy Wiatraku, Różyny ul. Świerkowa;


usunięcia zatoru kanalizacyjnego - Pszczółki ul. Szkolna;


usunięcie zatoru kanalizacyjnego - Różyny ul. Gdańska;


prace konserwacyjna na oczyszczalni ścieków;


prace konserwacyjne na przepompowniach ścieków.


Zakres prac wykonanych przez Spółkę Eco Probe 

15.03. - 26.03.2021r. :

Żelisławki

 
Przed
 

 

Po

 

Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni. 

Kleszczewko -
 ul. Lawendowa

 Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni.

Kleszczewko 
Pomorskie

 

 Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni.

Różyny -

Różana Góra

 
Przed
 

 

Po

 

Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni. 

Różyny -
 ul. Dworcowa 

 

 

Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni. 

Ulkowy

 

 

PRZED

 

 

PO

 

 

Prace eksploatacyjne polegające na czyszczeniu przepompowni. 

Kolnik

 Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku świetlicy w Kolniku.

Skowarcz, Kleszczewko, Różyny

 Czyszczenie i wywóz nieczystości z przepompowni ścieków w Skowarczu przy ul. Łąkowej, Kleszczewku przy ul. Zielonej i przy ul. Pomorskiej, ul. Lawendowej , Różynach przy ul. Dworcowej, ul. Gdańskiej, ul. Różana Góra

Żelisławki

 Usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w Żelisławkach przy przepompowni ścieków.

Ostrowite, Kolnik

 Montaż sond hydrostatycznych w przepompowni ścieków w Ostrowitem na ul. Przemysłowej, Kolniku na ul. Różanej i Świerkowej.

Różyny

 Usuniecie zatoru kanalizacji sanitarnej Różynach na ul. Chmielnej wraz z wymianą teleskopu studni PVC.

Ulkowy

 Naprawa instalacji elektrycznej oraz montaż modułu do monitoringu stacji podnoszenia ciśnienia w Ulkowych,

Różyny - 
Różana Góra

 Usuniecie zatoru kanalizacji sanitarnej w Różynach przy ul. Różana Góra.

Różyny

 Usunięcie awarii zasilania na przepompowni w Różynach przy ul. Dworcowej.

Gmina Pszczółki


Wymiana zaworów na zlecenie mieszkańców,

Gmina Pszczółki

 Czynności konserwacyjne przepompowni ścieków oraz hydroforni na terenie Gminy Pszczółki,

Gmina Pszczółki

 Codzienny przegląd obiektów zgodnie z harmonogramem,

Gmina Pszczółki


 Plombowanie oraz montaż wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki.

Wydział wodno-kanalizacyjny

Zakres wykonanych prac:
 • zautomatyzowanie pracy sprężarek powietrza na hydroforni Pszczółki i Żelisławki,
 • usunięcie zatoru kanalizacji w Różynach na ul. Leśnej, Żelisławkach na ul. Rycerskiej oraz Kolniku na ul. Topolowej,
 • wymiana pompy w przepompowni w Kleszczewku na ul. Pomorskiej,
 • naprawa urządzenia do pomiaru natężenia przepływu w hydroforni w Żelisławkach,
 • wymiana zasuwy sieciowej w stacji podnoszenia ciśnienia w Ulkowych,
 • demontaż uszkodzonego zestawu hydroforowego w stacji podnoszenia ciśnienia w Ulkowych,
 • wymiana bezpieczników na przepompowni ścieków w Skowarcz na ul. Gdańskiej,
 • zlecenie badań wody z terenu Gminy zgodnie z harmonogramem PSSE,
 • wymiana włazu kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach na ul. Sienkiewicza,
 • kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kolniku na ul. Topolowej,
 • wymiana zaworów na zlecenie mieszkańców,
 • wymiana zasuw wodociągowych na przyłączu,
 • czynności konserwacyjne przepompowni ścieków oraz hydroforni na terenie Gminy Pszczółki,
 • codzienny przegląd obiektów zgodnie z harmonogramem,
 • czyszczenie przepompowni ścieków oraz pomp zapchanych nieczystościami stałymi.
Zakres wykonanych prac:
 • wymiana zaworów zwrotnych na zestawie hydroforowym w hydroforni w Żelisławkach,
 • naprawa pompy przeciwpożarowej w hydroforni w Żelisławkach,
 • usunięcie zatoru kanalizacji w Różynach na ul. Gdańskiej, Żelisławkach na ul. Rycerskiej i ul. Potokowej,
 • wymiana elektrozaworu na zestawie hydroforowym w hydroforni w Żelisławkach,
 • montaż UPS w komputerze monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej,
 • montaż modułu telemetrycznego do przesyłu danych z przepompowni ścieków w Kolniku na ul. Świerkowej oraz Ostrowitem na ul. Klimatycznej,
 • usunięcie awarii zasilania w hydroforni w Pszczółkach,
 • wymiana sprężarki w stacji zlewczej w Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach,
 • wymiana nawiertki na sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Żeromskiego oraz usuniecie awarii przyłącza,
 • usunięcie awarii sieci wodociągowej w Różynach na ul. Akacjowej,
 • wymiana pompy w przepompowni ścieków w Różynach na ul. Akacjowej,
 • montaż zestawu hydroforowego w stacji podnoszenia ciśnienia w Ulkowych,
 • naprawa światłowodu w Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach,
 • wymiana zaworów na zlecenie mieszkańców,
 • czynności konserwacyjne przepompowni ścieków oraz hydroforni na terenie Gminy Pszczółki,
 • codzienny przegląd obiektów zgodnie z harmonogramem,
 • zyszczenie przepompowni ścieków oraz pomp zapchanych nieczystościami stałymi.
Zakres wykonanych prac:

 • naprawa pompy w przepompowni wód deszczowych w Pszczółkach na ul. Norwida,
 • naprawa pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu na ul. Łąkowej,
 • wymiana drukarki w stacji zlewczej w Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach,
 • naprawa pompy w przepompowni ścieków w Różynach na ul. Akacjowej,
 • podłączenie zestawu hydroforowego w stacji podnoszenia ciśnienia w Ulkowych I do systemu sterowania.

Wydział dróg oraz utrzymania terenów zielonych

Zakres wykonanych prac:
 • sprzątanie dróg i chodników,
 • usuwanie nieczystości,
 • odśnieżanie chodników,
 • odśnieżanie przystanków autobusowych, 
 • posypywanie piaskiem dróg Gminnych.

To jeszcze nie wszystko...

Usługi asenizacyjne

Od 8 marca 2021r. uruchomiliśmy usługę polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych. 


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić konkurencyjną cenę za wywóz nieczystości, tj. 130zł do końca maja 2021r, oraz 150zł od 1 czerwca 2021r.


Po podpisaniu umowy na usługi asenizacyjne, wystarczy zadzwonić na numer Eco Probe Sp. z o.o. oraz zamówić wywóz.

Kampania informacyjna

Od 3 marca 2021r. rozpoczęliśmy kampanię związaną z podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków.


Pracownicy Spółki dostarczają bezpośrednio do domów Klientów materiały zawierające list przewodni, ulotkę informacyjną oraz szacunkową fakturę.


Wydłużyliśmy również godziny otwarcia biura obsługi Klienta, aby każdy mieszkaniec Gminy mógł swobodnie podpisać umowę.

0
Ilość pakietów dostarczonych 
do klientów

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Uruchomiliśmy nową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. 


Dzięki usłudze eBOK będziecie Państwo mogli w wygodny sposób podawać odczyty liczników oraz otrzymywać faktury.