Harmonogram odczytu wodomierzy zdalnych w 2024r.

 

Mieszkańcy posiadający podlicznik są proszeni o podanie jego stanu najpóźniej do dnia odczytu zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Stan podlicznika można podać:

 

                                                                                       - mailowo: podlicznik@ecoprobe.pl, 

                                                                                       - telefonicznie pod nr 690-009-360 wew.2, 

                                                                                       - przez aplikację mobilną Eco Probe.