Jakość wody

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), Eco Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach i przekazuje informację o jakości wody dostarczanej do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

Pszczółki, Kolnik, część m. Skowarcz, Rębielcz, Ulkowy (ul. Sportowa)
Żelisławki, część m. Ulkowy (bez ul. Sportowej)
Kleszczewko, Różyny, część m. Skowarcz, Ostrowite
Pszczółki (Szkoła Podstawowa, 
Urząd Gminy, Kolnik)