Jakość wody

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci wodociągowej

 

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858), 

Eco Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach i przekazuje informację o jakości wody dostarczanej 

do mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

 

Dokumenty do pobrania: