Usługi

Do zadań naszej spółki należy dostawa wody, odbiór ścieków, utrzymanie terenów zielonych oraz gminnych dróg i poboczy. 

Od 1 lipca 2021  poszerzamy zakres działalności o odbiór śmieci. 


Poniżej znajdziecie Państwo cennik poszczególnych usług.

 

Dostawa wody
Utrzymanie dróg i terenów zielonych
Usługi asenizacyjne
cennik
Pozostałe usługi
cennik
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego


                CENNIK