Monter/konserwator instalacji wodno - kanalizacyjnej
DOZORCA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ
PRACOWNIK GOSPODARCZY