O spółce

Maciej Urbanek

Szanowni Państwo, 

 

Jednostka samorządu terytorialnego posiada szereg zadań własnych, które głównie skupiają się na zaspokojeniu potrzeb Mieszkańców. Gmina, aby działać jak dobrze naoliwiona maszyna, musi mieć sprawny każdy jej trybik. Prawo dało nam możliwość doskonalenia jakości tych trybików poprzez działania mające na celu tworzenie m.in. spółek gminnych. Głównym celem takiej spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z najwyższą starannością i na najwyższym poziomie.

 

Z tego też powodu, uzyskując jednomyślne poparcie Rady Gminy Pszczółki, zdecydowałem, aby wykonać krok milowy w dotychczasowym funkcjonowaniu samorządu Gminy Pszczółki. Po wielu miesiącach przygotowań organizacyjnych i logistycznych powstała spółka komunalna Gminy Pszczółki pn. ECO PROBE. 

 

Wszystkie działania z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz utrzymania dróg jak i terenów zielonych zostały skupione w wydzielonej jednostce, której zadaniem jest świadczenie tych usług: szybko, sprawnie, a przede wszystkim blisko Mieszkańców Gminy Pszczółki. Już za kilka miesięcy działalność spółki zostanie również poszerzona o odbiór odpadów komunalnych. 

 

Zespół ECO PROBE to ludzie, którzy znają specyfikę naszej gminy i są fachowcami w swoich dziedzinach. Bez firm zewnętrznych i  bez pośredników będą bliżej Państwa spraw, dzięki czemu ich realizacja zyska nową, lepszą jakość.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Pszczółki

podpis

Cel:

Poprawa jakości świadczonych usług związanych z realizacją własnych zadań gminy oraz zatrzymanie kapitału w granicach Gminy Pszczółki.

Teren działania:

Gmina Pszczółki

Historia:

27.08.2020 r.

Podjęcie uchwały ws. Intencji utworzenia przez Gminę Pszczółki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

17.11.2020 r.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

20.11.2020 r.

Podpisanie aktu notarialnego stanowiącego akt założycielski spółki Eco Probe sp. z o. o.

Zakres działalności spółki:

Sieć wodno-kanalizacyjna:

Utrzymanie dróg i terenów zielonych:

 

 

 

 

WŁADZE SPÓŁKI

Prezes Zarządu
 
ARKADIUSZ GORCZYŃSKI
 
Zgromadzenie wspólników
 
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
 
Rada Nadzorcza
 
SEKRETARZ 
-MARIUSZ LIEGMANN
CZŁONOWIE RADY 
-MAREK ZIMAKOWSKI
-MATEUSZ SROKA