USŁUGI ASENIZACYJNE

Usługi można zamówić w godzinach otwarcia oddziału, dzwoniąc pod telefonu 690-009-360,

tonowo wybierając 6.

Cennik


150zł

 

Podana cena obowiązuje na stałe


Zajmujemy się wywozem nieczystości na terenie Gminy Pszczółki. 

Do każdej usługi wystawiamy fakturę vat  z 7-dniowym terminem płatności.

 

Cena obejmuje jeden wywóz  ścieków o objętości 9m³.

 

Działamy w oparciu o umowy długoterminowe.

Umowa o świadczenie usług asenizacyjnych